Privātuma politika
Ievadiet apakšvirsrakstu šeit

Privātuma politika

Mēs SIA Poliuretāns, reģistrācijas numurs LV40103526657, juridiskā adrese - Miera iela 71, Rīga, uzņemamies aizsargāt klientu un mājas lapas www.poliuretans.lv apmeklētāju privātumu un datu drošību. Mēs nesūtām nesankcionētas reklāmas, kā arī nekādā gadījumā neizpaužam jūsu datus ( vārdu, adresi, e-pastu , utt. ) trešajām personām.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kādus datus mēs ievācam?


1. Statistikas un reklāmas nolūkos mēs apstrādājam sekojošus datus:

  • Lapas apmeklētāja vecums - dzimšanas gads;
  • Lapas apmeklētāja dzimums;
  • Lapas apmeklētāja dzīvesvieta - pilsēta;
  • Lapas apmeklētāja dzīvesvieta - valsts;
  • Lapas apmeklētāja nodarbošanās;
  • Lapas apmeklētāja valoda;
  • Cik bieži Jūs apmeklējat mūsu lapu.

2. Aizpildot kontaktu formu mēs iegūstam:

  • Lapas apmeklētāja vārdu, uzņēmuma nosukumu;
  • Lapas apmeklētāja e-pastu;
  • Lapas apmeklētāja telefona numuru.

Tas ir nepieciešams, lai varam sniegt atbildi vai skaidrojumu, ja Jūs atstājat mums ziņojumu.

Ja Jūs vēlaties, lai SIA Poliuretāns neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm www.poliuretans.lv tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google Analytics.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Jūsu dati tiks glabāti Webnode mākonī, ne ilgāk kā vienu kalendāro mēnesi. Kad šis periods būs beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu datus.

Informācijas izpaušana trešajām personām

Informācijas izpaušana trešajām personām var notikt tikai gadījumos, kad tiek iesniegts pamatots un likumīgs pieprasījums.

SIA Poliuretāns nepārvalda un neuzņemas atbildību par jebkādu trešo personu mājaslapu vai servisu saturu, privātuma politikam vai darbībam. Apmaklējot lapu www.poliuretans.lv, Jūs piekrītat augstākminētajiem noteikumiem.